Deze Offerte werd geannuleerd.

Offerte

Van:

Albers Weer 47
1566 RT, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Offerte nummer QUO-197
Offerte datum 30 augustus 2022
Geldig tot 29 september 2022
Totaal € 3.146,00
Aan:
Firma Gebroeders Hopman Pzn.

Noordvelderweg, 3a
1935bp
Egmond-BinnenProject
Projectaanvraag voor project: gebroederS hopman
Uw referentienummer:
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie 250kW t/m 500kW AC-zijdig

exclusief bouwinspectie / exclusief aanvullend thermografie

€ 2.600,00€ 2.600,00
Subtotaal € 2.600,00
BTW € 546,00
Totaal € 3.146,00

Omvang van de opdracht

De opdracht bestaat uit het éénmalig uitvoeren van een Scope 12 inspectie.

De inspectie zal worden uitgevoerd volgens inspectieplan 8438BF6078.

Voor een herinspectie dient een nieuwe opdracht te worden aangevraagd.

Een herinspectie is nodig bij afkeur of wanneer er één of meerdere afwijkingen zijn geconstateerd met prioriteit 1.

Meerwerk

Brandenburg PV inspecties zal op voorhand en in goed overleg met de klant aangeven wat er nodig is om de inspectie (veilig) te kunnen uitvoeren.

Bij onvolledige inspectie, bijvoorbeeld bij het niet kunnen uitvoeren van metingen of een visuele controle, kan de installatie niet worden afgemeld met goedkeur, in dat geval dient een nieuwe opdracht te worden aangevraagd voor herinspectie.

Eventueel benodigd overleg met de verzekeraar, de installerende partij of de eindgebruiker van het PV-systeem op een locatie anders dan het vestigingsadres van Brandenburg PV inspecties is geen onderdeel van de opdracht en zal worden berekend als meerwerk.

Minimale certificering inspecteur

De inspectie wordt uitgevoerd door een Scope 12 bevoegd persoon.

Ook zijn de uitvoerende inspecteurs in het bezit van minimaal een persoonlijke VCA en NEN3140 VP certificering. Aanvullend thermografisch onderzoek wordt uitgevoerd door minimaal een Level 1 thermograaf.

Levertijd rapportage

Voor de verschillende soorten inspecties zal een bijbehorend rapport worden opgemaakt, deze zal binnen vijf (5) werkdagen na de laatste inspectiedatum worden aangeleverd.

Beperking van aansprakelijkheid

Tijdens de inspectie zullen omvormers worden geopend en strengs worden losgekoppeld. Wij trachten daarbij de installatie zo min mogelijk te wijzigen. Een gedetailleerde werkwijze hierin is opgenomen in het bijbehorende inspectieplan.

Eventuele aansprakelijkheid is uitsluitend voor directe schade aan de opdrachtgever en tot ten hoogste het bedrag van de opdracht, aansprakelijkheid voor indirecte schade en schade aan derden is nadrukkelijk uitgesloten.

Betalingsvoorwaarden

– Facturatie en betaling: 50% vóór aanvang van het eerste inspectie moment.

– Na ontvangst van de betaling zal het eerste inspectie moment worden ingepland.

– Bij aanlevering van het inspectierapport wordt de overige 50% en eventuele meerkosten gefactureerd.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Brandenburg PV inspecties B.V. zijn van toepassing op alle inspecties.

Door deze overeenkomst te ondertekenen aanvaarden beide partijen alle voorwaarden van deze overeenkomst.