Hoe werkt het?

Start
 • Orientatie

  Wij inventariseren uw persoonlijke wensen en eventuele eisen gesteld vanuit uw verzekeraar. U kunt ons bereiken via e-mail: aanvragen@brandenburgelectric.nl of bel: 075-2025591.

 • Aanvraag

  Via de knop Offerte aanvragen (rechts bovenin op onze website) kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen. Probeert u daarbij zoveel mogelijk informatie in te vullen. Relevante documenten mag u ook op een later moment aanleveren!

 • Offerte + inspectieplan

  Binnen 24 uur na aanvraag sturen wij u een vrijblijvende offerte met bijbehorend inspectieplan toe. Hierin staat wat u van ons kunt verwachten en een gedetailleerde uitwerking van de activiteiten die we uitvoeren tijdens de inspectie. De offerte kunt u digitaal accepteren door middel van de groene knop Accepteer offerte.

 • Opdrachtbevestiging + Planning

  Heeft u de offerte geaccepteerd dan ontvangt u van ons een opdrachtbevestiging en zal een projectcoördinator contact met u opnemen voor verdere afstemming. Wij bekijken met u de actuele status van het project en zullen een aantal data als voorstel geven waarop de inspectie kan worden uitgevoerd. Is er een oplossing op hoogte nodig zoals bijv. een hoogwerker? Wij hebben korte lijnen met onze vaste partner Collé en wij regelen deze zonder meerkosten!

 • Bouwinspectie (inspectiemoment 1 / optioneel)

  Een inspectie bestaat uit maximaal drie onderdelen:

  1. Een bouwinspectie
  2. Een opleveringsinspectie (scope 12 / NEN1010)
  3. Een aanvullend thermografisch onderzoek

  De bouwinspectie vindt plaats tijdens de bouw / realisatie van het project en hierbij wordt met name gelet op de wijze van aanleg op het dak voordat de panelen geïnstalleerd zijn. Denkt u hierbij aan montagemateriaal, ballast, kabelmanagement, connectoren, vereffening. Waar nodig hebben wij nog de kans om bij te sturen om zo eventuele fouten vroeg te ontdekken en daarmee onnodige (herstel)kosten te voorkomen.

 • Opleveringsinspectie (inspectiemoment 2 / scope 12 of NEN1010)

  De opleveringsinspectie is de eigenlijke inspectie en bestaat uit een uitgebreide visuele controle aangevuld met metingen en beproevingen. Hierbij meten wij bij een nieuwe installatie het gehele systeem DC-zijdig en AC-zijdig door!
  Scope 12 of NEN1010 zijn beiden inspectiemethodieken en deze verschillen iets van elkaar:

  • Scope 12 is een veiligheidsinspectie waarbij ook een deel bouwkundig (constructieberekening) wordt meegenomen en met name wordt gelet op brandrisico.
  • NEN1010 richt zich vooral op het elektrotechnische deel van de installatie.

 • Rapport

  Binnen 5 werkdagen na de opleveringsinspectie sturen wij u het inspectierapport toe. Mochten er constateringen zijn, geen paniek! In het rapport wordt omschreven welke acties moeten worden ondernomen en binnen welke termijn.

 • Aanvullend thermografisch onderzoek (inspectiemoment 3 / optioneel)

  Het aanvullend thermografisch onderzoek is optioneel en richt zich op onderdelen waar veel aansluitingen bij elkaar komen: lastscheiders (schakelaars), streng combinerboxen, omvormers en schakel- en verdeelinrichtingen. Voor een gedegen onderzoek kan een aanvullend thermografisch onderzoek het best tussen maart en september worden uitgevoerd bij volle instraling van de zon (een zonnige dag). Hiermee kan een doorwarming van het systeem in beeld worden gebracht wat bij een PV-systeem voorkomt door de hoge gelijktijdigheidsfactor (dit betekent continu aan). Eventuele hot-spots en defecten kunnen ook op minder zonnige dagen nog steeds worden vastgesteld.

 • Herstelverklaring of herinspectie

  In het inspectierapport geven wij aan of een her inspectie nodig is of dat een herstelverklaring ingevuld kan worden door de installerende partij.

  Zeker weten dat alle constateringen door de installerende partij zijn verholpen?

  • Dan kunt de installerende partij ons herstelverklaringsformulier laten invullen, deze vind u op de website onder formulieren.
  • Of u vraagt bij ons een her inspectie aan onder een nieuwe opdracht.

 • Meetapparatuur

  Wij zijn in het bezit van een uitgebreide meetset welke elk jaar wordt gekalibreerd. Wij kunnen metingen uitvoeren DC-zijdig t/m 1500Vdc en AC-zijdig t/m 800Vac!

 • Certificering

  Wij zijn in het bezit van alle nodige certificaten.

  • Een scope 12 inspectie wordt altijd door een scope 12 bevoegd persoon uitgevoerd
  • Een aanvullend thermografisch onderzoek door minstens een Level 1 thermograaf

  Bij ons staat veilig werken hoog in het vaandel, alle inspecteurs zijn in het bezit van VOL VCA, NEN3140, andere veiligheidscertificaten en jaarlijks gekeurde persoonlijke beschermingsmiddelen!

Gereed