Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-210043
Factuur datum 12 april 2021
Vervaldatum 12 mei 2021
Totaal verschuldigd € 907,50
Aan:
green4energy

Digitaalstraat 5
1033MP
AmsterdamProject
Projectaanvraag voor project: Gemeente Zaanstad (De Springplank)
Uw referentienummer: 4PR21005
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie t/m 100 kW (excl. bouwinspectie) (excl. thermografie)

PV-systeem: Gemeente Zaanstad (De Springplank) - aangepaste prijs.
exclusief bouwinspectie, exclusief thermografie

€ 750,00€ 750,00
Subtotaal € 750,00
BTW € 157,50
Totaal verschuldigd € 907,50

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496