Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-230023
Factuur datum 18 maart 2023
Vervaldatum 18 april 2023
Totaal verschuldigd € 1.361,25
Aan:
Modality Software Solutions

Augustapolder 7
2992SR
BarendrechtProject
Projectaanvraag voor project: Scope12 keuring
Uw referentienummer:
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie t/m 100 kW

zonnestroominstallatie: Modality software

Voorschotfactuur: 50% van de totaalsom.

€ 1.125,00€ 1.125,00
Subtotaal € 1.125,00
BTW € 236,25
Totaal verschuldigd € 1.361,25

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496