Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-200065
Factuur datum 16 december 2020
Vervaldatum 16 januari 2021
Totaal verschuldigd € 726,00
Aan:
Mekeur inspectie

Irving Berlinstraat 23
1544LC
ZaandijkProject
Projectaanvraag voor project: Zilver vakschool
Uw referentienummer:
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 NEN1010 - SCOPE 12 - PV-systeem t/m 100 kW ac-zijdig

Eindfactuur - PV-systeem: Zilver vakschool, Schoonhoven

€ 1.200,00€ 1.200,00
-1 NEN1010 PV-systeem t/m 100 kW ac-zijdig

Voorschot 50% van de totaal som - PV-systeem: Zilver vakschool, Schoonhoven

€ 600,00€ -600,00
Subtotaal € 600,00
BTW € 126,00
Totaal verschuldigd € 726,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496