Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-230043
Factuur datum 28 juni 2023
Vervaldatum 28 juli 2023
Totaal verschuldigd € 3.025,00
Aan:
Elektropartners BV

Newtonstraat 5
1704sb
HeerhugowaardProject
Projectaanvraag voor project: Martinez Bonbons & Chocolade
Uw referentienummer: 1220192
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie 500kW t/m 1MW

Eindfactuur.
Zonnestroominstallatie: Martinez Bonbons & Chocolade

€ 5.000,00€ 5.000,00
-1 Scope 12 inspectie 500kW t/m 1MW

Voorschot 50% van de totaalsom reeds betaald.
Zonnestroominstallatie: Martinez Bonbons & Chocolade

€ 2.500,00€ -2.500,00
Subtotaal € 2.500,00
BTW € 525,00
Totaal verschuldigd € 3.025,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496