Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-210031
Factuur datum 5 maart 2021
Vervaldatum 5 april 2021
Totaal verschuldigd € 726,00
Aan:
Saat en Jansen Installatietechniek

Huttenstraat, 24
6851DP
HuissenProject
Projectaanvraag voor project: Gijba
Uw referentienummer: Gijba
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie PV-systeem t/m 100 kW ac-zijdig

Eindfactuur PV-systeem: Gijba

€ 1.200,00€ 1.200,00
-1 Scope 12 inspectie PV-systeem t/m 100 kW ac-zijdig

voorschot: 50% van de totaalsom reeds betaald.

€ 600,00€ -600,00
Subtotaal € 600,00
BTW € 126,00
Totaal verschuldigd € 726,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496