Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-210117
Factuur datum 30 september 2021
Vervaldatum 30 oktober 2021
Totaal verschuldigd € 2.420,00
Aan:
Swanenberg Vastgoedbeleggingen B.V.

Spijksedijk 5-10
6917 AB
SpijkProject
Projectaanvraag voor project: Swanenberg - Nieuwegein
Uw referentienummer: Nieuwegein
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie 500kW t/m 1MW

PV-systeem Swanenberg - Nieuwegein
(Toegekende korting: 20% - prijsaanpassing op systeemgrootte) inclusief bouwinspectie, inclusief aanvullend thermografisch onderzoek).

Voorschotfactuur: 50% van de totaalsom.

€ 2.500,00€ 2.000,00
Subtotaal € 2.000,00
BTW € 420,00
Totaal verschuldigd € 2.420,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496