Betaald

Factuur

Van:

Albers Weer 47
1566 RT, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-220097
Factuur datum 27 september 2022
Vervaldatum 27 oktober 2022
Totaal verschuldigd € 2.420,00
Aan:
Swanenberg Vastgoedbeleggingen B.V.

Zeelandsedreef 2
5374 RR
SchaijkProject
Projectaanvraag voor project: Swanenberg - Nieuwegein
Uw referentienummer: Nieuwegein
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie 500kW t/m 1MW

PV-systeem Swanenberg - Nieuwegein
(Toegekende korting: 20% - prijsaanpassing op systeemgrootte) inclusief bouwinspectie, inclusief aanvullend thermografisch onderzoek).

Eindfactuur.

€ 5.000,00€ 4.000,00
-1

PV-systeem Swanenberg - Nieuwegein
(Toegekende korting: 20% - prijsaanpassing op systeemgrootte) inclusief bouwinspectie, inclusief aanvullend thermografisch onderzoek).

Voorschotfactuur: 50% van de totaalsom reeds betaald op 08 oktober 2021

€ 2.500,00€ -2.000,00
Subtotaal € 2.000,00
BTW € 420,00
Totaal verschuldigd € 2.420,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496