Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-210109
Factuur datum 11 augustus 2021
Vervaldatum 11 september 2021
Totaal verschuldigd € 3.705,63
Aan:
Waterschap Drents Overijsselse Delta

dr. van Deenweg 186
8017LB
ZwolleProject
Projectaanvraag voor project: zon op dak
Uw referentienummer: inkoopnummer 4156
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Visuele inspectie PV-systeem inclusief rapportage

Zwolle (214) / Zwolle (69) / Beilen machine gebouw (59) / Beilen ca (441) / Rouveen (210) / Laag Zuthem (60) / Weerwille (200.
De inspectie van deze locaties omvat uitsluitend de visuele controle zoals aangegeven in het inspectieplan.

Eindfactuur.

€ 6.125,00€ 6.125,00
-1

Zwolle (214) / Zwolle (69) / Beilen machine gebouw (59) / Beilen ca (441) / Rouveen (210) / Laag Zuthem (60) / Weerwille (200.
De inspectie van deze locaties omvat uitsluitend de visuele controle zoals aangegeven in het inspectieplan.

Voorschot: 50% van de totaalsom reeds betaald.

€ 3.062,50€ -3.062,50
Subtotaal € 3.062,50
BTW € 643,13
Totaal verschuldigd € 3.705,63

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496