Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-210097
Factuur datum 30 juni 2021
Vervaldatum 30 augustus 2021
Totaal verschuldigd € 3.025,00
Aan:
EFTC

Korte nieuwstraat 6
3512NM
Utrecht

3512 NM UtrechtProject
Projectaanvraag voor project: EFTC
Uw referentienummer:
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 NEN1010 Inspectie PV-systeem >500 kW t/m 1 MW ac-zijdig

Eindfactuur.

€ 5.000,00€ 5.000,00
-1 NEN1010 / SCOPE 12 Inspectie PV-systeem >500 kW t/m 1 MW ac-zijdig

Voorschot: 50% van de totaalsom reeds betaald.

€ 2.500,00€ -2.500,00
Subtotaal € 2.500,00
BTW € 525,00
Totaal verschuldigd € 3.025,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496