Betaald

Factuur

Van:

Albers Weer 47
1566 RT, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-220017
Factuur datum 10 februari 2022
Vervaldatum 10 maart 2022
Totaal verschuldigd € 1.815,00
Aan:
Schumacher Techniek Inspectie & Beheer

Jan Steenlaan, 3
4907RE
Oosterhout NbProject
Projectaanvraag voor project: Giesko B.V.
Uw referentienummer: 4283GZ6-001
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie 500kW t/m 1MW

In totaal 2 PV-systemen: Industrieweg 6,9 / (Expeditiestraat 10 komt te vervallen)
Exclusief bouwinspectie, exclusief aanvullend thermografisch onderzoek

Voorschotfactuur: 50% van de totaalsom.

€ 1.500,00€ 1.500,00
Subtotaal € 1.500,00
BTW € 315,00
Totaal verschuldigd € 1.815,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496