Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-230076
Factuur datum 13 december 2023
Vervaldatum 13 januari 2024
Totaal verschuldigd € 3.630,00
Aan:
Equans West-Nederland bv

Postbus 15
3980 CA
BUNNIKProject
Projectaanvraag voor project: Hoogtij Westzaan
Uw referentienummer: 5000158674 - Inkooporder: 4200399768 GF-nummer: 1002134241
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie 500kW t/m 1MW € 3.000,00€ 3.000,00
Subtotaal € 3.000,00
BTW € 630,00
Totaal verschuldigd € 3.630,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496