Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-210076
Factuur datum 8 juni 2021
Vervaldatum 8 juli 2021
Totaal verschuldigd € 1.633,50
Aan:
Grooom Horeca Beheer B.V.

Delta 10
1704EE
HeerhugowaardProject
Projectaanvraag voor project: Stammis Horeca Verhuur
Uw referentienummer:
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie 100kW t/m 250 kW (excl. bouwinspectie) ,toegepaste korting: 10%.

PV-systeem: Stammis Horeca Verhuur
Eindfactuur.

€ 3.000,00€ 2.700,00
-1 Scope 12 inspectie 100kW t/m 250 kW (excl. bouwinspectie) ,toegepaste korting: 10%.

Voorschot: 50% van de totaalsom reeds betaald.

€ 1.500,00€ -1.350,00
Subtotaal € 1.350,00
BTW € 283,50
Totaal verschuldigd € 1.633,50

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496