Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-210039
Factuur datum 25 maart 2021
Vervaldatum 24 april 2021
Totaal verschuldigd € 1.936,00
Aan:
Direct Gazon bv.

Rouwkuilenweg 11
5801CH
YsselsteynProject
Projectaanvraag voor project: PV-Installatie Direct Gazon Ysselsteyn
Uw referentienummer:
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie 250kW t/m 500kW

PV-systeem scope 12: PV-installatie Direct Gazon Ysselsteyn
Exclusief bouwinspectie. Exclusief aanvullende thermografie, toegepaste korting 20%
Voorschotfactuur: 50% van de totaalsom.

€ 1.600,00€ 1.600,00
Subtotaal € 1.600,00
BTW € 336,00
Totaal verschuldigd € 1.936,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496