Betaald

Factuur

Van:

Albers Weer 47
1566 RT, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-210041
Factuur datum 6 april 2021
Vervaldatum 6 mei 2021
Totaal verschuldigd € 726,00
Aan:
BonGo Solar Projects B.V.

Tweelingenlaan 15
7324AP
ApeldoornProject
Projectaanvraag voor project: Kadaster Arnhem
Uw referentienummer: 245721
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie PV-systeem t/m 100 kW ac-zijdig

Eindfactuur. PV-systeem: Kadaster Arnhem

€ 1.200,00€ 1.200,00
-1 Scope 12 inspectie PV-systeem t/m 100 kW ac-zijdig

voorschot: 50% van de totaalsom reeds betaald. PV-systeem: Kadaster Arnhem

€ 600,00€ -600,00
Subtotaal € 600,00
BTW € 126,00
Totaal verschuldigd € 726,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496