Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-210127
Factuur datum 8 november 2021
Vervaldatum 8 december 2021
Totaal verschuldigd € 1.694,00
Aan:
Direct Gazon bv.

Rouwkuilenweg 11
5813BH
YsselsteynProject
Projectaanvraag voor project: PV-Installatie Direct Gazon Ysselsteyn
Uw referentienummer:
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie 250kW t/m 500kW / herinspectie

inclusief 3 momenten bouwinspectie en het uitvoeren van alle metingen.
Eindfactuur

€ 4.000,00€ 2.800,00
-1 Scope 12 inspectie 250kW t/m 500kW / herinspectie

inclusief 3 momenten bouwinspectie en het uitvoeren van alle metingen.
Voorschot: 50% van de totaalsom reeds betaald

€ 2.000,00€ -1.400,00
Subtotaal € 1.400,00
BTW € 294,00
Totaal verschuldigd € 1.694,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496