Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-200055
Factuur datum 20 november 2020
Vervaldatum 20 december 2020
Totaal verschuldigd € 3.025,00
Aan:
Claassen Logistics

Asteriastraat 8
5047RM
TilburgProject
Projectaanvraag voor project: Erebusstraat 20
Uw referentienummer: nnb
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 NEN1010 PV-systeem >500 kW t/m 1 MW ac-zijdig

inspectie scope 12
voorschotfactuur - 50% van de totaalsom

€ 2.500,00€ 2.500,00
Subtotaal € 2.500,00
BTW € 525,00
Totaal verschuldigd € 3.025,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496