Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-230045
Factuur datum 28 september 2023
Vervaldatum 28 oktober 2023
Totaal verschuldigd € 1.512,50
Aan:
Swanenberg Buizen BV

Oosterveldsingel 47 B
7558PJ
HengeloProject
Projectaanvraag voor project: Isolatie Noord
Uw referentienummer:
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie t/m 100 kW (excl. bouwinspectie) (excl. thermografie)

zonnestroominstallatie: Isolatie Noord
Eindfactuur.

€ 2.500,00€ 2.500,00
-1 Scope 12 inspectie t/m 100 kW (excl. bouwinspectie) (excl. thermografie)

zonnestroominstallatie: Isolatie Noord
Voorschot 50% van de totaalsom reeds betaald

€ 1.250,00€ -1.250,00
Subtotaal € 1.250,00
BTW € 262,50
Totaal verschuldigd € 1.512,50

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496