Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-230022
Factuur datum 18 maart 2023
Vervaldatum 18 april 2023
Totaal verschuldigd € 3.025,00
Aan:
Swanenberg Buizen BV

Spijksedijk 5-10
6917AB
SpijkProject
Projectaanvraag voor project: Swanenberg Spijk PV Zonnepanelen
Uw referentienummer: 21.120.01
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie 500kW t/m 1MW

PV-systeem: Swanenberg Spijk PV Zonnepanelen
Inclusief bouwinspectie, inclusief aanvullend thermografisch onderzoek

Eindfactuur.

€ 5.000,00€ 5.000,00
-1 Scope 12 inspectie 500kW t/m 1MW

PV-systeem: Swanenberg Spijk PV Zonnepanelen
Inclusief bouwinspectie, inclusief aanvullend thermografisch onderzoek

Voorschot: 50% van de totaalsom reeds betaald.

€ 2.500,00€ -2.500,00
Subtotaal € 2.500,00
BTW € 525,00
Totaal verschuldigd € 3.025,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496