Betaald

Factuur

Van:

Albers Weer 47
1566 RT, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-200045
Factuur datum 19 oktober 2020
Vervaldatum 19 november 2020
Totaal verschuldigd € 3.025,00
Aan:
Energy Under Control B.V.

Vlamoven 34
6826TN
ArnhemProject
Projectaanvraag voor project: Brisk b.v. overlaat Oss
Uw referentienummer: V18.126, V18.127, V18,128,V18,129
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 NEN1010 PV-systeem >500 kW t/m 1 MW ac-zijdig

Installatie locatie Gasstraat Oost 11 A, B , C, H, K Kantsingel 22 H-J te Oss
Voorschot factuur / 50% van de totaalsom.

€ 2.500,00€ 2.500,00
Subtotaal € 2.500,00
BTW € 525,00
Totaal verschuldigd € 3.025,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496