Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-210029
Factuur datum 2 maart 2021
Vervaldatum 2 april 2021
Totaal verschuldigd € 1.694,00
Aan:
MeKeur

Betonstraat 9
8263BL
KampenProject
Projectaanvraag voor project: RWZI Smilde
Uw referentienummer: 2209003
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie >250 kW t/m 500 kW ac-zijdig (excl. bouwinspectie / excl. thermografie)

Eindfactuur PV-systeem: Smilde

€ 2.800,00€ 2.800,00
-1 Scope 12 inspectie >250 kW t/m 500 kW ac-zijdig

Voorschot 50% van de totaalsom reeds betaald.

€ 1.400,00€ -1.400,00
Subtotaal € 1.400,00
BTW € 294,00
Totaal verschuldigd € 1.694,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496