Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-210002
Factuur datum 7 januari 2021
Vervaldatum 6 februari 2021
Totaal verschuldigd € 2.420,00
Aan:
Triple Groen Drenthe B.V.

langespruit 1a
7773ne
hardenbergProject
Projectaanvraag voor project: BTH
Uw referentienummer: bth/tgd
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie PV-systeem >250 kW t/m 500 kW ac-zijdig

BTH - Voorschotfactuur 50% van de totaalsom.

€ 2.000,00€ 2.000,00
Subtotaal € 2.000,00
BTW € 420,00
Totaal verschuldigd € 2.420,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496