Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-220114
Factuur datum 20 december 2022
Vervaldatum 20 januari 2023
Totaal verschuldigd € 2.420,00
Aan:
EQUANS West-Nederland BV

Postbus 15
3980 CA
BunnikProject
Projectaanvraag voor project: TNO PV installaties loc 1 en 2 Den Haag
Uw referentienummer:

Inkooporder: 4200370588 / GF 1001999967

Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie t/m 500kW

exclusief bouwinspectie, exclusief thermografie.

zonnestroominstallatie: TNO Den Haag

Eindfactuur

€ 4.000,00€ 4.000,00
-1 Scope 12 inspectie t/m 500kW

Voorschot: 50% van de totaalsom reeds betaald onder factuurnummer 220079.

€ 2.000,00€ -2.000,00
Subtotaal € 2.000,00
BTW € 420,00
Totaal verschuldigd € 2.420,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496