Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-220080
Factuur datum 31 juli 2022
Vervaldatum 30 augustus 2022
Totaal verschuldigd € 4.840,00
Aan:
EQUANS West-Nederland BV

Postbus 15
3980 CA
BunnikProject
Projectaanvraag voor project: Innocent PV installatie
Uw referentienummer:

Inkooporder 4200370485

Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie t/m 2 MW

exclusief bouwinspectie, exclusief thermografie

Zonnestroominstallatie: Innocent

Voorschotfactuur: 50% van de totaalsom

€ 4.000,00€ 4.000,00
Subtotaal € 4.000,00
BTW € 840,00
Totaal verschuldigd € 4.840,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496