Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-210085
Factuur datum 9 augustus 2021
Vervaldatum 9 september 2021
Totaal verschuldigd € 1.500,00
Aan:
EQUANS West-Nederland bv

Postbus 15
3980 CA
BUNNIKProject
Projectaanvraag voor project: Aircraft Fuel Supply
Uw referentienummer: 559749.00

GF- en inkoopordernummer: 1001814619 / 4200346007 / btw verlegd NL003790289B01.

Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie 100kW t/m 250kW AC-zijdig

PV-systeem: Aircraft Fuel Supply
excl. bouwinspectie.
Levering met 1 inspectierapport.
Eindfactuur.

€ 3.000,00€ 3.000,00
-1 Scope 12 inspectie 100kW t/m 250kW AC-zijdig

PV-systeem: Aircraft Fuel Supply
excl. bouwinspectie.
Levering met 1 inspectierapport.
Voorschot: 50% van de totaalsom.

€ 1.500,00€ -1.500,00
Subtotaal € 1.500,00
BTW € 0,00
Totaal verschuldigd € 1.500,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496