Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-220064
Factuur datum 20 juni 2022
Vervaldatum 20 juli 2022
Totaal verschuldigd € 3.630,00
Aan:
EQUANS West-Nederland bv

Postbus 15
3980 CA
BUNNIKProject
Projectaanvraag voor project: Aircraft Fuel Supply
Uw referentienummer:

Inkoopordernummer: 4502721487

Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie 100kW t/m 250kW AC-zijdig

PV-systeem: Herinspectie Aircraft Fuel Supply
excl. bouwinspectie.
Levering met 1 inspectierapport.
Eindfactuur.

€ 3.000,00€ 3.000,00
Subtotaal € 3.000,00
BTW € 630,00
Totaal verschuldigd € 3.630,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496