Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-220005
Factuur datum 17 januari 2022
Vervaldatum 19 maart 2022
Totaal verschuldigd € 1.210,00
Aan:
Switch Energy

Schiedamse Vest 95D
3012BG
RotterdamProject
Projectaanvraag voor project: SE18536_Westerkim_fase 1
Uw referentienummer: SE18536
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie t/m 100kW AC-zijdig

exclusief bouwinspectie, inclusief aanvullend thermografisch onderzoek
PV-systeem: Westerkim subsidiefase 1

Voorschotfactuur: 50% van de totaalsom.

€ 1.000,00€ 1.000,00
Subtotaal € 1.000,00
BTW € 210,00
Totaal verschuldigd € 1.210,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496