Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-220074
Factuur datum 8 juli 2022
Vervaldatum 8 augustus 2022
Totaal verschuldigd € 605,00
Aan:
Veba electro

Retselseweg 1
5473HC
heeswijk dintherProject
Projectaanvraag voor project: Loods
Uw referentienummer:
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie t/m 100 kW (excl. bouwinspectie) (excl. thermografie)

Zonnestroominstallatie: Veba elektro - Loods.
eindfactuur

€ 1.000,00€ 1.000,00
-1 Scope 12 inspectie t/m 100 kW (excl. bouwinspectie) (excl. thermografie)

Voorschot 50% van de totaalsom reeds betaald.

€ 500,00€ -500,00
Subtotaal € 500,00
BTW € 105,00
Totaal verschuldigd € 605,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496