Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-220065
Factuur datum 27 juni 2022
Vervaldatum 27 juli 2022
Totaal verschuldigd € 1.058,75
Aan:
Hotel Akersloot b.v.

Geesterweg, 1a
1921NV
AkerslootProject
Projectaanvraag voor project: Hotel Akersloot scope 12
Uw referentienummer:
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie 100kW t/m 250kW AC-zijdig

exclusief bouwinspectie, exclusief aanvullend thermografisch onderzoek
PV-systeem: Hotel Akersloot scope 12

Eindfactuur.

€ 1.750,00€ 1.750,00
-1 Scope 12 inspectie 100kW t/m 250kW AC-zijdig

Voorschot: 50% van de totaalsom reeds betaald.

€ 875,00€ -875,00
Subtotaal € 875,00
BTW € 183,75
Totaal verschuldigd € 1.058,75

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496