Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-210136
Factuur datum 24 november 2021
Totaal verschuldigd € 514,25
Aan:
APPM Group B.V.

Spicalaan 8
2132JG
HoofddorpProject
Projectaanvraag voor project: PV installatie APPM
Uw referentienummer:
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 NEN 1010 inspectie t/m 100kW

PV-systeem: PV installatie APPM
De opdracht beperkt zich tot het uitvoeren van een visuele controle volgens NEN1010 en de visuele controle zoals aangegeven in het inspectieplan.

Voorschotfactuur: 50% van de totaalsom.

€ 425,00€ 425,00
Subtotaal € 425,00
BTW € 89,25
Totaal verschuldigd € 514,25

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496