Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-230011
Factuur datum 7 februari 2023
Vervaldatum 7 maart 2023
Totaal verschuldigd € 1.512,50
Aan:
Equans West-Nederland B.V.

postbus 15
3980 CA
BunnikProject
Projectaanvraag voor project: TNO loc. 9
Uw referentienummer:
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie t/m 100kW

Zonnestroominstallatie: TNO loc 9 Delft
Voorschotfactuur: 50% van de totaalsom.
QUO-218 GF- en inkoopordernummer: 1002006651 / 4200383169

€ 1.250,00€ 1.250,00
Subtotaal € 1.250,00
BTW € 262,50
Totaal verschuldigd € 1.512,50

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496