Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-210048
Factuur datum 14 april 2021
Vervaldatum 14 mei 2021
Totaal verschuldigd € 1.452,00
Aan:
ADC Nederland

Rietveldenweg 60
5222 AS
's-HertogenboschProject
Projectaanvraag voor project: ADC
Uw referentienummer:
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie PV-systeem 100kW t/m 250 kW ac-zijdig (excl. bouwinspectie, excl. thermografie)

Eindfactuur PV-systeem: ADC drukkerij 's-Hertogenbosch.

€ 2.400,00€ 2.400,00
-1 Scope 12 inspectie PV-systeem 100kW t/m 250 kW ac-zijdig (excl. bouwinspectie, excl. thermografie)

Voorschot: 50% van de totaalsom reeds betaald.

€ 1.200,00€ -1.200,00
Subtotaal € 1.200,00
BTW € 252,00
Totaal verschuldigd € 1.452,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496