Betaald

Factuur

Van:

Albers Weer 47
1566 RT, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-220116
Factuur datum 30 december 2022
Vervaldatum 30 maart 2023
Totaal verschuldigd € 1.361,25
Aan:
duiker solar solutions

Badhuiskade, 12 a
2586en
Den haagProject
Projectaanvraag voor project: first case
Uw referentienummer:
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 SCOPE 12 inspectie t/m 100 kW (excl. bouwinspectie) (excl. thermografie)

zonnestroominstallatie: first case
Eindfactuur

€ 2.250,00€ 2.250,00
-1 SCOPE 12 inspectie t/m 100 kW (excl. bouwinspectie) (excl. thermografie)

zonnestroominstallatie: first case
voorschot: 50% van de totaalsom reeds betaald

€ 1.125,00€ -1.125,00
Subtotaal € 1.125,00
BTW € 236,25
Totaal verschuldigd € 1.361,25

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496