Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-220098
Factuur datum 30 september 2022
Vervaldatum 30 oktober 2022
Totaal verschuldigd € 4.114,00
Aan:
Swanenberg Vastgoed Beleggingen B.V.

Zeelandsedreef 2
5374RR
SchaijkProject
Projectaanvraag voor project: Oss
Uw referentienummer:
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie 500kW t/m 1MW

PV-systeem: Galliersweg 35, Oss
Inclusief aanvullend thermografisch onderzoek

Eindfactuur.

€ 3.400,00€ 3.400,00
Subtotaal € 3.400,00
BTW € 714,00
Totaal verschuldigd € 4.114,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496