Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-210060
Factuur datum 17 mei 2021
Vervaldatum 17 juni 2021
Totaal verschuldigd € 726,00
Aan:
Switch Energy

Schiedamse Vest 95D
3012BG
RotterdamProject
Projectaanvraag voor project: SE19124_Stiho Uraniumweg
Uw referentienummer: SE19124
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 BPVI VIS - visuele controle volgens checklist PV-systeem

visuele controle volgens geldende normen / metingen niet inbegrepen
Eindfactuur.

€ 1.200,00€ 1.200,00
-1 BPVI VIS - visuele controle volgens checklist PV-systeem

visuele controle volgens geldende normen / metingen niet inbegrepen
PV-systeem: Stiho Utrecht
voorschot 50% van de totaalsom.

€ 600,00€ -600,00
Subtotaal € 600,00
BTW € 126,00
Totaal verschuldigd € 726,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496