Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-220029
Factuur datum 21 maart 2022
Vervaldatum 21 april 2022
Totaal verschuldigd € 1.331,00
Aan:
Ouwehand Visverwerking

Lageweg 55
2222 AG
KatwijkProject
Projectaanvraag voor project: Ouwehand visverwerking Katwijk
Uw referentienummer: herinspectie
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie 500kW t/m 1MW (exclusief bouwinspectie, exclusief thermografie)

PV-systeem: Ouwehand visverwerking Katwijk / herinspectie
Aangepaste prijs in overleg met Vincent Vogelaar (Zonnegilde)

Eindfactuur.

€ 2.200,00€ 2.200,00
-1 Scope 12 inspectie 500kW t/m 1MW (exclusief bouwinspectie, exclusief thermografie)

PV-systeem: Ouwehand visverwerking Katwijk / herinspectie
Aangepaste prijs in overleg met Vincent Vogelaar (Zonnegilde)

Voorschot: 50% van de totaalsom reeds betaald.

€ 1.100,00€ -1.100,00
Subtotaal € 1.100,00
BTW € 231,00
Totaal verschuldigd € 1.331,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496