Betaald

Factuur

Van:

Albers Weer 47
1566 RT, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-210037
Factuur datum 24 maart 2021
Vervaldatum 24 april 2021
Totaal verschuldigd € 2.420,00
Aan:
MeKeur

Irving Berlinstraat 23
1544lc
zaandijkProject
Projectaanvraag voor project: Thoolen
Uw referentienummer:
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 SCOPE 12 inspectie PV-systeem >250 kW t/m 500 kW ac-zijdig

Eindfactuur: PV-systeem: Thoolen

€ 4.000,00€ 4.000,00
-1 Scope 12 inspectie PV-systeem >250 kW t/m 500 kW ac-zijdig

voorschot 50% van de totaalsom reeds betaald

€ 2.000,00€ -2.000,00
Subtotaal € 2.000,00
BTW € 420,00
Totaal verschuldigd € 2.420,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496