Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-220077
Factuur datum 31 juli 2022
Vervaldatum 30 augustus 2022
Totaal verschuldigd € 3.630,00
Aan:
EvHB

Kerkenbos 1075M
6546BB
NijmegenProject
Projectaanvraag voor project: 't Oor
Uw referentienummer:
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie - Op veld systeem 1530100 Wp

Het vraagstuk betreft verminderde prestatie zal worden meegenomen binnen deze inspectie.

zonnestroominstallatie 't Oor Den Haag

Voorschotfactuur: 50% van de totaalsom

Door middel van visuele inspectie en metingen en beproevingen kan worden geanalyseerd.
Een categorie 1 meting is inbegrepen (basismetingen)

Beoordeling planvorming is inbegrepen in deze inspectie.
Mede als een inspectierapport met antwoord op het vraagstuk opgenomen in de resultatenpagina.

€ 3.000,00€ 3.000,00
Subtotaal € 3.000,00
BTW € 630,00
Totaal verschuldigd € 3.630,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496