Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-220087
Factuur datum 29 augustus 2022
Vervaldatum 29 september 2022
Totaal verschuldigd € 3.630,00
Aan:
EvHB

Kerkenbos 1075M
6546BB
NijmegenProject
Projectaanvraag voor project: 't Oor
Uw referentienummer:
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie - Op veld systeem 1530100 Wp

Het vraagstuk betreft verminderde prestatie zal worden meegenomen binnen deze inspectie.

zonnestroominstallatie 't Oor Den Haag

Eindfactuur.

Door middel van visuele inspectie en metingen en beproevingen kan worden geanalyseerd.
Een categorie 1 meting is inbegrepen (basismetingen)

Beoordeling planvorming is inbegrepen in deze inspectie.
Mede als een inspectierapport met antwoord op het vraagstuk opgenomen in de resultatenpagina.

€ 6.000,00€ 6.000,00
-1 Scope 12 inspectie - Op veld systeem 1530100 Wp

Het vraagstuk betreft verminderde prestatie zal worden meegenomen binnen deze inspectie.

zonnestroominstallatie 't Oor Den Haag

Voorschotfactuur: 50% van de totaalsom (factuur 220077)

Door middel van visuele inspectie en metingen en beproevingen kan worden geanalyseerd.
Een categorie 1 meting is inbegrepen (basismetingen)

Beoordeling planvorming is inbegrepen in deze inspectie.
Mede als een inspectierapport met antwoord op het vraagstuk opgenomen in de resultatenpagina.

€ 3.000,00€ -3.000,00
Subtotaal € 3.000,00
BTW € 630,00
Totaal verschuldigd € 3.630,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496