Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-210092
Factuur datum 24 juni 2021
Totaal verschuldigd € 968,00
Aan:
Gemeente Delft

Afdeling Vastgoed en Facilitair
Postbus 78, 2600 ME
DelftProject
Projectaanvraag voor project: Stadskantoor Delft
Uw referentienummer: inkoopordernummer 21102826
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie t/m 100 kW (excl. bouwinspectie) (excl. thermografie)

PV-systeem: Stadskantoor Delft.
Voorschotfactuur: 50% van de totaalsom.

€ 800,00€ 800,00
Subtotaal € 800,00
BTW € 168,00
Totaal verschuldigd € 968,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496