Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-210102
Factuur datum 19 juli 2021
Vervaldatum 19 augustus 2021
Totaal verschuldigd € 968,00
Aan:
Gemeente Delft

Afdeling Vastgoed en Facilitair
Postbus 78, 2600 ME
DelftProject
Projectaanvraag voor project: Stadskantoor Delft
Uw referentienummer: inkoopordernummer 21102826
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 Scope 12 inspectie t/m 100 kW (excl. bouwinspectie) (excl. thermografie)

PV-systeem: Stadskantoor Delft.
Eindfactuur

€ 1.600,00€ 1.600,00
-1 Scope 12 inspectie t/m 100 kW (excl. bouwinspectie) (excl. thermografie)

PV-systeem: Stadskantoor Delft.
Voorschot: 50% van de totaalsom reeds betaald.

€ 800,00€ -800,00
Subtotaal € 800,00
BTW € 168,00
Totaal verschuldigd € 968,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496