Betaald

Factuur

Van:

Rode Ring 33A
1566 HR, Assendelft

Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl

KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496

Factuur nummer INV-210028
Factuur datum 1 maart 2021
Vervaldatum 1 april 2021
Totaal verschuldigd € 1.452,00
Aan:
XAAM Arbeid & Montage B.V.

Steenslag, 1
5531MC
BladelProject
Projectaanvraag voor project: Fruitbedrijf de Hoge Pad
Uw referentienummer: HOGE-1913664
Aantal Dienst PrijsSubtotaal
1 BPVI SCOPE 12 - 250 SCOPE 12 inspectie PV-systeem 100kW t/m 250 kW ac-zijdig

Eindfactuur PV-systeem: Fruitbedrijf de Hoge Pad

€ 2.400,00€ 2.400,00
-1 BPVI SCOPE 12 - 250 SCOPE 12 inspectie PV-systeem 100kW t/m 250 kW ac-zijdig

Voorschot: 50% van de totaalsom reeds betaald - PV-systeem: Fruitbedrijf de Hoge Pad

€ 1.200,00€ -1.200,00
Subtotaal € 1.200,00
BTW € 252,00
Totaal verschuldigd € 1.452,00

U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:

IBAN: NL18ABNA0872862496