Diensten

Brandenburg PV inspecties voert onafhankelijke inspecties uit aan projectmatige en grootschalige PV-systemen. Wij bieden de volgende diensten aan:

 • SCOPE 12 inspecties;
 • NEN1010 / IEC 62446-1 inspecties;
 • Opleverings- en periodieke inspecties;
 • Aanvullend thermografisch onderzoek.

Wij denken graag mee in het kiezen van het juiste soort inspectie voor uw project. Wanneer het soort inspectie is bepaald wordt er een inspectieplan opgesteld waarin we met onze opdrachtgever de inspectiewerkzaamheden verder bepalen.

Opleverings- en periodieke inspecties

DIENSTEN_tegel1

El-test en Flash test

DIENSTEN_tegel2

Thermografisch onderzoek

DIENSTEN Brandenburg electric inspecties

*Voor de verschillende inspecties hanteren wij de volgende normen en richtlijnen:

 • Technisch document 18;
 • NEN1010:2015 – Elektrische installaties voor laagspanning;
 • NEN1010:2015-6 – Inspectie;
 • NEN1010:2015-7-712 – Photovoltaïsche systemen (PV-systemen), veiligheidsbepalingen;
 • NPR5310:2017 – Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN1010;
 • NEN-IEC62446-1:2016 – Fotovoltaïsche (PV) systemen – Eisen voor beproeving, documentatie en onderhoud –
  Deel 1: Netgekoppelde systemen – Documentatie, in-bedrijfsname-testen en inspectie;
 • NTA8013:2003 – Procedure voor het controleren van PV-systemen;
 • NPR8040-1:2013 – Inspectiemethoden voor elektrische installaties –
  Deel 1: Thermografie – Beoordelen van de gemeten temperatuur.
 • Fabrikant richtlijn.